Od 25 lat na rynku

dotacje

P.U. HATRANS sp. z o.o. pozostaje beneficjentem w ramach działania 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B osi priorytetowej 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiekszanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

"Innowacyjna platforma logistyczna B2B integrująca zarządzanie łańcuchem logistycznym pomiedzy partnerami biznesowymi Hatrans SP. z o.o."

UDA-POIG.08.02.00-10-002/11-00

Wartość projektu: 678 800,00 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 430 700,00 zł

Informacje: