USŁUGI CELNE

  • 30 lat doświadczenia w logistyce
  • Odprawy celne realizowane w systemie procedur uproszczonych w miejscu uznanym HATRANS Sp. z o.o. przy ul. Traktorowej 196 w Łodzi oraz w dowolnym miejscu wskazanym przez klienta
  • Czas odprawy celnej w zależności od procedury trwa od 0 do 30 minut
  • Zarządzanie składem celnym
  • Usługi celne 24/7
  • Technologia odprawy dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta i wykorzystywanych przez niego systemów informatycznych
  • Udzielanie gwarancji celnych
  • Procedura odroczenia płatności celnych ( do 45 dni)
  • Przechowywanie towarów w magazynie czasowego składowania i składach celnych, znajdujących się w miejscach wskazanych przez klienta
  • Rozwiązania dotyczące rozliczeń e-commerce