pl gb de fr cn
Logo Hatrans

Usługi celne

 • 31 lat doświadczenia w logistyce
 • Odprawa w Polsce, tranzyt UE, odprawa w Rosji, na Ukrainie i Białorusi
 • Odprawa celna ze składu celnego w ciągu 30 minut, odprawa ostateczna i procedury tranzytowe
 • Usługi celne 24/7
 • Zarządzanie składem celnym
 • Odprawy celne realizowane w systemie uproszczonych procedur w dowolnym miejscu wybranym przez Klienta
 • Technologia odpraw dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta i wykorzystywanych przez niego systemów IT
 • Udzielanie gwarancji celnych
 • Procedura odroczenia płatności celnych (do 45 dni)
 • Zabezpieczanie zobowiązań celnych (bez płatności gotówkowych)
 • Rozwiązania dotyczące rozliczeń pakietów e-commerce
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide